Hakkımızda

DEĞERLERİMİZ

Güvenilirlik: Dürüst çalışma anlayışı ve iş ahlakına uygun davranarak beklentilere zamanında yanıt vermek, güvene dayalı ilişkiler geliştirmek ve verdiğimiz sözü yerine getirmek.
 

Duyarlılık (İnsana Ve Çevreye): Kurumsal ve kişisel sosyal sorumluluk bilincimizle, çözümlerimiz ve kaynaklarımızı verimli kullanarak insana, bilgiye, emeğe ve çevreye duyarlı ve saygılı olmak.
 

Müşteri Odaklılık: Etkin, gerçekçi ve uygulanabilir çözümler sunarak, sadece iş ortaklığından doğan yükümlülükleri yerine getirmenin ötesinde, yapıcı tutumlar sergileyerek, müşterilerimizin memnuniyetinde sürekliliği sağlamak.
 

Açıklık (Şeffaflık): İletişimde ve uygulamalarımızda açık davranmak, şeffaf, adil ve dürüst olmak.
Çözüm Odaklılık: Profesyonel anlayış ve ekip çalışmasına inancımız ile etkin ve hızlı hizmetler sunmak, önerilen ve alınan kararlara sağduyu ile yaklaşmak.
 

Tutkulu Olmak: Tüm çalışanlarımızın, kaynaklarımıza, çözümlerimize ve paydaşlarımıza karşı sorumluluklarının bilincinde hareket ederek yarattığı sinerji ile, hedefimize ulaşmada inançlı olmak, fark yaratmak, çalışan memnuniyetini müşteri memnuniyetine dönüştürmek.
 

Esneklik: Yönetimimizin önyargısız yaklaşıma verdiği önem ile, mesleki ve kurumsal değerlerden ödün vermeden, çalışanlarımızın çözüme odaklı öneriler geliştirmesi, uygulaması ve insiyatif almasına fırsat tanımak.

İŞ AHLAKI ANLAYIŞIMIZ

1.      Yasalara uygunluk

Her zaman, yürürlükte olan yasalara ve düzenlemelere bağlıyız ve çalışmalarımızı şirket ilke ve talimatlarına uygun olarak yürütürüz.

Şirket talimatlarımızın temelini oluşturan yasalara ve yönetmeliklere uymak, bizim için temel ilkedir. Yasalara aykırı davranışlar şirketimiz için büyük zararlara sebep olabilir. Tüm çalışanlar, yürürlükteki kanunları ve şirket talimatlarını gözetmek ve bunlara uymakla yükümlüdür.

2.      İnanç ve fikirlere saygı

Kişilerin inanç, fikir ve değerlerine saygı duymak temel ilkelerimizdendir.

3.      Geleneklere saygı

Halkın kültür ve geleneklerine saygı

4.      Dürüstlük

Müşterilerimizle olan ilişkilerimizde ve ticaretimizde tedarikçilerimizle olan ilişkilerimizde ve ticaretimizde çalışanlarımızla olan ilişkilerimizde, devletimizle olan ilişkilerimizde gerçek olmayan söz ve vaatlerde bulunmamak dürüstlük ilkemizin göstergesidir. Sadık Grup olarak muhataplarımızla olan ilişkilerimizde karşılıklı olarak verilen maddi ve manevi taahhütlere bağlı kalmaya özen göstermek ve muhataplarımızın da özen göstermesini beklemek temel ilkemizdir.

5.      Çıkar çatışması

Daima yürürlükteki kanunlar ve yönetmelikler temelinde çalışır ve çıkar çatışmasından kaçınırız.

6.      Gizlilik

Şirketin iç işlerini, dokümanlarını ve bilgilerini özenle korur ve bu çeşit bilgileri üçüncü şahıslardan gizli tutarız. İç bilgilere, herhangi bir sınırlama olmadan, stratejik, finansal, teknik veya iş bilgileri dahildir.

Tüm çalışanlarımızın, müşterilerimizin bilgileri korumamız altındadır.Üçüncü şahıslardan gizli tutulur.

Çalışanlar bu çeşit bilgileri şahsi çıkarları için veya yakınlarının ve arkadaşlarının çıkarları için suistimal edemez.

7.      Sorumluluklar

·         Müşterilere (tüketicilere) yönelik sorumluluk,

·         Çalışanlara karşı sorumluluk,

·         Hissedarlara yönelik sorumluluk,

·         Doğaya ve çevreye karşı sorumluluk,

·         Devlete karşı sorumluluk,

·         Tedarikçilere karşı sorumluluk,

·         Rakiplere yönelik sorumluluk,

·         Topluma karşı sorumluluk,

KALİTE ANLAYIŞIMIZ

Toplam kalite odaklı hizmet anlayışımızla;

Sürekli Gelişim Ve Teknoloji

·         İnnovatif teknolojilere odaklanmak

·         Doğa dostu teknolojileri ön plana almak.

·          Nitelikli insan kaynaklarına yatırım yapmak.

·         Ürün geliştirme programları yaparak verimliliği artırmak.

·         Teknolojideki yenilikleri yakalayarak, etkin ekip çalışması ile verimliliğimizi artırarak ekonomik, kaliteli ürün ve hizmet sağlamak

Satış Ve Teslim Sonrası Hizmet Devamlılığı

·         Taahhütleri eksiksiz ve zamanında yerine getirmek

·         Hızlı ve pratik çözüm üretmek

·         Zamanında ve istenilen miktarda teslim

Müşteri Odaklılık

·         Müşteri memnuniyetini sağlamak.

·         Müşterilerimizin isteklerini en iyi şekilde karşılamak,

·         Müşterilerimize yerinde zamanda hizmet, servis-yedek parça desteği sağlamak

·         Yeni ürün çeşitlerimizle birlikte müşteri sayımızı artırmak ve onların taleplerine cevap vermek

İnsan Kaynakları Yatırımı

·         Çalışanlarımızın eğitimine ve her düzeyde açık iletişime önem vermek

·         Çalışanların gelişimlerine sürekli eğitimlerle katkı sağlamak ve sistemin işleyişi hakkında bilgilendirmek

·         Çalışanların mesleki ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak, yeni ve yaratıcı fikirlere fırsat tanımak

Ürün Kalite Standartları

·         Uluslar arası standartlarda ürünler sunmak

·         Kalite yönetim sisteminin şartlarına uyarak, sürekli iyileştirmeyi sağlamak ve etkinliğini artırmaktır.

·         Her türlü dış gelişime bağlı olarak Kalite Yönetim Sisteminin gelişimini sağlamak

MÜŞTERİ HİZMETLERİ TEMEL İLKELERİMİZ

Erişilebilirlik

Şirketimiz tarafından sunulan çeşitli iletişim kanallarıyla müşterilerimiz şikâyetlerini, bilgi taleplerini, öneri ya da memnuniyetlerini kolay bir şekilde iletmekte ve şirketimize erişim sağlayabilmektedirler.

Bilgiye Ulaşılabilirlik

Müşterilerimiz talep ettikleri bilgiye en kısa zamanda ve en hızlı şekilde ulaşabilmektedir.

Hızlı Geri Bildirim

Müşterilerimiz tarafından iletilen tüm başvuruların en kısa sürede cevaplandırılmasına önem verilmektedir.

Çözüm Odaklılık

Müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda hızlı ve etkin çözümler üretilmektedir.

Objektiflik

İletilen tüm başvurular objektif bir çerçevede ele alınarak değerlendirilmekte, çözüm sürecinde objektiflik kriterleri göz önünde bulundurulmaktadır.

Gizlilik

Müşteri başvuruları esnasında elde edilen kişisel bilgilerin kullanımı yasalarla sınırlı olup, gizlilik prensibine bağlı kalınmaktadır.

Müşteri Odaklılık

Müşterilerimize en iyi hizmeti verebilmek ve müşteri beklentilerini en yüksek düzeyde karşılamak için müşteri odaklı yaklaşım benimsenmiştir.

İnisiyatif Kullanma

Müşterilerimizin ihtiyaçlarını en kısa sürede karşılayabilmek ve müşteri memnuniyetini en yüksek düzeyde tutmak için çalışanlarımız gerekli durumlarda insiyatif kullanarak karar alma yetkisine sahiptir.

Müşterinin Sürece Katılımı

Müşterilerimiz, ilettikleri başvuruların değerlendirmesi ve çözüm aşamalarıyla ilgili en etkin şekilde bilgilendirilmekte olup, kendilerinin bu şekilde sürece aktif olarak katılımları sağlanmaktadır.

Denetime Açıklık

Müşterilerimiz tarafından yapılan başvuruların değerlendirmesi, çözüm aşamaları, durum kodları ve sonuçları raporlanmakta ve izlenmektedir.

Kurum İçi Bilgilendirme

Şirketimizde müşteri ilişkilerine ait faaliyetler kurum genelinde paylaşılmakta ve takip edilmektedir.

Sürekli İyileştirme

Müşterilerimizden gelen öneri ve düşünceler titizlikle değerlendirilmekte ve sürekli iyileştirme çalışmaları kapsamında kaynak olarak kullanılmaktadır.

Profesyonel Yaklaşım

Şirketimiz profesyonel kadrosuyla ve profesyonel bir yaklaşımla müşterilerimizin taleplerine yanıt vermektedir.

obicode web tasarım
Sepetinizde ürün bulunmamaktadır